FAQs

Hỏi: Tôi đã có tên miền và muốn đặt thiết kế website bên APSARA MEDIA thì tôi cần làm gì?

APSARA MEDIA: Bạn cần gửi cho chúng tôi thông tin quản lý domain để chúng tôi trỏ domain về hosting đang chứa website mới.

 

Hỏi: Nếu website không hoạt động trên mobile thì tôi phải làm sao?

APSARA MEDIA: Chúng tôi sẽ khác phục trong 24h. Khi bị trường hợp này hãy liên hệ với số hotline của chúng tôi.